Kancelaria dysponuje:

  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Komornik Sądowy Jan WoźniakJan Woźniak to komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne (zapłatę) i niepieniężne (eksmisję, wprowadzenie w posiadanie, wydanie ruchomości itp.). Sporządza spisy inwentarza i dokonuje zabezpieczenia spadku. Jest uprawniony do dokonywania doręczeń oraz sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

O powyższym stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.)

Na stronie zamieszczane są obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości.
Dane kontaktowe
Jan Woźniak Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
71-241 Szczecin, ul. Klonowica 1a , pok. 4

tel./fax (91) 4877-061
(91) 4861-364
(91) 4861-365

e-mail: szczecin1@komornik.pl

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 9.00 - 15.30

dyżur komornika:
poniedziałek 11.00 - 17.00

aktualny rachunek bankowy:
04 1020 4795 0000 9002 0138 2191